broTHER's WeDDing

یوهووووووووووووووو آق داداش هوچیکه رو پنج شنبه 19 خرداد فرستادیم خونه بخت. خدا رو شکر مراسم به بهترین وجه با بهترین حالت برگزار شد. بماند که تا همین دیروز هنوز انگشتام بی حس بودند! فکر کن یه دونده رو 9ساعت با کفش پاشنه 12 سانتی در صحنه داشته باشی از برگزاری و هماهنگی های مراسم عقد و اینها بگیر تا رقص چاقو و قر کمر با همسر گرامی و اینها تا 2 نیمه شب!

همهچیزارومهمنچقدرخوشحالملبخنداوس حبیب بسیار بسیار از شما سپاسگزارمبغل

/ 2 نظر / 9 بازدید