روح الله داداشی

پهلوان زود بود که بروی ولی گویا این دنیا در اندازه ی بزرگی و تواضع تو نبود... .

روحت شاد و  صد افسوس ... .

حافظ اندر درد او می​سوز و بی​درمان بساز

زان که درمانی ندارد درد بی​آرام دوست

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
سنتزی

جرگه ی خروس ها . . . احساس امنیت و سپس گفتن دوستت می دارم . . . 12 سانت!!!!!!!!! افراط واسه پاشنه داداشی . . . ناراحت کننده